Bine ati venit pe Agronor

logo
0 0
Acasa Wishlist 0
Raticid PROKUM PASTA Rosie - 1 kg, Otrava Sobolani si soareci

Raticid PROKUM PASTA Rosie - 1 kg, Otrava Sobolani si soareci

(0 opinii)
Stoc epuizat

25 lei / buc

  • 25 persoane se uita chiar acum la acest produs
  • Cod produs: 1222222250
  • Drept retur: 14 zile
  • Termen de livrare: 24-48 ore
  • Cost fix livrare: 25.00 lei / comanda
Alege Ambalaj
Facilitati
  • Consultanta Profesionala
  • Posibilitate plata card
  • Posibilitate retur 14 zile
  • Livrare 24-48h
  • Oferte pe cantitate

Descriere

Raticidul PROKUM PASTA se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, depozite de deşeuri, magazii, vagoane și containere.


Substanță activă: brodifacoum 0,0025%


DATE TEHNICE RATICID PROKUM PASTA 


Compoziție: brodifacoum 0,0025% (CAS No:56073-10-0)

Autorizație: RO/2019/0064/MRA/IE/BPA70509

Culoare: roșu


RECOMANDARI RATICID PROKUM PASTA 

Se vor purta mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare. În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea şi nu se fumează.


Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conţinutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naţionale. Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, depozite de deşeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc.

Se plasează mai ales în zone unde celelalte tipuri de raticide nu pot fi utilizate. Amplasarea se face în recipienţi (tăviţe de carton, plastic) în locuri ferite de lumină, umezeală, să nu permită accesul copiilor şi animalelor domestice, în apropierea căilor de acces, a cuiburilor sau în locurile de hrănire a şobolanilor. În cazul în care este posibil, fixaţi momeala, astfel încât să nu poate fi deplasată. 


DOZA RECOMANDATA RATICID PROKUM PASTA 

Pentru şoareci: public general: 1-2 plicuri (10 g) la distanţă de 2-5 m în staţiile de momeală rezistente la manipulare (la distanţă de 2 m în zone cu infestări mari) în zonele în care şoarecii sunt activi.


Pentru şobolani: public general: 1-6 plicuri de 10 g la 5-10 m distanţă (la distanţă de 5 m în zone cu infestări mari) în zonele în care şobolanii sunt activi.


Verificaţi regulat consumul de momeală şi înlocuiţi momeala consumată sau stricată până când consumul se opreşte. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creşteţi cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu măriţi mărimea punctului de momeală.


Înlocuiţi orice momeală mâncată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Reumpleţi momeala când este necesar. Repetaţi tratamentul în situaţiile în care există dovezi de infestare nouă. Protejaţi momeala de condiţiile atmosferice. Amplasaţi staţiile de momeală în zone care nu pot fi inundate.


FRAZE DE PERICOL SI FRAZE DE PRUDENTA RATICID PROKUM PASTA 


Fraze de pericol (H): 

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

EUH208 – Conţine 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Poate provoca o reacţie alergică.


Fraze de prudenţă (P): 

P260 – Nu inspiraţi praful/ fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.

P314 – Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.

P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu prevederile hotărârilor municipale.


INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR RATICID PROKUM PASTA 

În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul.


Determinaţi timpul de protrombină în mai puţin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot şi se reia tratamentul în cazul în care au loc creşteri ale valorilor în acel timp.


Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puţin probabilă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă.


Ingerare: Clătiţi bine gura cu apă. Nu provocaţi voma. Consultaţi medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritaţii ale persoanelor susceptibile.


Dezbrăcaţi imediat toate hainele contaminate. Spălaţi bine pielea cu săpun şi apă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare.


Contactul cu ochii: Poate provoca iritaţia ochilor la persoanele sensibile. Se clăteşte imediat cu multă apă şi se va consulta un medic. Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecţie adecvat în timpul oricărei acţiuni de salvare. Gravitatea simptomelor descrise vor varia în funcţia de concentraţia şi durata expunerii.


MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI RATICID PROKUM PASTA 

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.


În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi să pătrundă în apele de suprafaţă. Staţiile şi punctele de momeală sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul şoarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul şobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită.


În timpul amplasării momelii folosiţi mănuşi de protecţie. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui şi curăţarea zonei. În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curăţate înainte de eliminare.


MASURI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A HRANEI ANIMALELOR RATICID PROKUM PASTA 

Atunci când sunt folosite în canalizări: trebuie să se introducă momeli pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Se vor acoperi sau bloca intrările vâltorilor pentru a reduce riscul respingerii şi vărsării momelii. Plasaţi punctele de momeală în zone care nu sunt supuse inundaţiilor.


Înlocuiţi orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost avariată de apă sau contaminată de murdărie. Pentru a reduce riscul otrăvirilor secundare, se vor elimina rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în conformitate cu recomandările oferite de codul de bune practici.


Staţia cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător şi să permită doar accesul animalului vizat. Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum şi accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă şi a altor animale (pisic, câini) cărora nu le este destinat produsul.


Se vor controla staţiile de momeală săptămânal şi se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuşi adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conţin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare.

Recipientele (staţiile de intoxicare) cu momeala, trebuie să fie poziţionate în siguranţă (securizat) în vederea minimalizării riscurilor cu deschidere şi ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată. Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informaţii: ”nu mutaţi sau deschideţi”, ”conţine un rodenticid”.


Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate şi îndepărtate cel puţin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală. Momelile trebuie aplicate într-un mod astfel încât să nu intre în contact cu apa şi să nu fie spălate.


Îndepărtaţi alimentele uşor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deşeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curăţaţi zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populaţia rozătoarelor şi face ca acceptarea de momeală să fie mai dificil de realizat.


Nu deschideţi plicurile. Puneţi staţiile de momeală departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale, precum şi de la ustensile sau suprafeţe care au contact cu acestea. Îndepărtaţi momeala rămasă sau staţiile de momeli la sfârşitul perioadei de tratament.

Dacă o politică sau o legislaţie naţională o impune atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament şi un aviz care explică riscul otrăvirii primare sau secundare de către anticoagulant, precum şi indicarea primelor măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire trebuie să fie puse la dispoziţie alături de momeli.


ELIMINARE IN SIGURANTA RATICID PROKUM PASTA 

Eliminarea deşeurilor de produs şi a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, de către operatorii autorizaţi. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile). Se dispune de produs/recipient ca deşeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul şi nu se eliberează în mediu produsul biocid.


DEPOZITARE RATICID PROKUM PASTA 

Se depozitează în locuri inaccesibile păsărilor, animalelor de companie şi animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Păstraţi momeala în ambalajul original, închis şi ferit de lumina directă a soarelui.


Având în vedere efectele adverse potenţiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenţie a instrucţiunilor de pe etichetă şi respectarea lor. Din cauza modului de acţiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii.


Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeţi rozătoarele moarte cu mâna goală, purtaţi mănuşi şi utilizaţi unelte (cleşte) când le îndepărtaţi. Acest produs conţine o substanţă amară şi un colorant.

Având în vedere efectele adverse potenţiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenţie a instrucţiunilor de pe etichetă şi respectarea lor. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.


VALABILITATE RATICID PROKUM PASTA 

Raticidul PROKUM PASTA are o valabilitate de 2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.


Vezi AICI toate produsele din categoria Raticide & Moluscocide

Specificatii

CARACTERISTICI GENERALE

Ambalaj 1kg
Tip produs Raticid

Video prezentare

Nu exista videoclip de prezentare

Opinii (0)

Adauga opinia ta

Adauga opinia ta

Alti clienti au cumparat

product
(1)
Erbicid total Agro Glyfo Green - 20 Litri
IN STOC
430 lei / buc
product
(1)
Spirale impotriva Tantarilor BROS, 10buc
IN STOC
12 lei / buc
product
product
(1)
Galeata neagra 10L
IN STOC
25 lei / buc
product
(1)
Supliment pasari sanatoase, Homevo, 50 g
IN STOC
10 lei / buc
product
(1)
Ectocid red mite pulbere - 20g
IN STOC
9 lei / buc
product
(1)
Herba-Top Ecto Plus 100 ml
IN STOC
13 lei / buc
product

Produse similare

product
(1)
Homevo Agrosan B Melci - 50g, bio
IN STOC
10.5 lei 8 lei / buc
product
product
(1)
Lipici soareci BIOSTOP 135g
IN STOC
8 lei / buc
product
(1)
Repelent melci Melcocid 1kg
IN STOC
33 lei / buc
product
(1)
Placa lipici pentru soareci si sobolani, 60g, Homevo
IN STOC
6 lei 5 lei / buc
Transport asigurat

Asiguram transportul produselor pana la usa ta.

Te-ai razgandit?

Oferim un drept de retur de 14 zile de la data comenzii.

Asistenta permanenta

Oferim asistenta si sfaturi pentru achizitionarea produselor dorite.

Plata cu cardul in siguranta

Modalitate de plata cu cardul prin platforma 100% sigura.