Bine ati venit pe Agronor

logo
0 0
Acasa Wishlist 0
Raticid PRODIORAT CUB PARAFINAT Rosu - cutie 5 kg- otrava sobolani/soareci

Raticid PRODIORAT CUB PARAFINAT Rosu - cutie 5 kg- otrava sobolani/soareci

(0 opinii)
Stoc epuizat

130 lei / buc

  • 15 persoane se uita chiar acum la acest produs
  • Cod produs: 6424213002356
  • Drept retur: 14 zile
  • Termen de livrare: 24-48 ore
  • Cost fix livrare: 25.00 lei / comanda
Alege Ambalaj
Facilitati
  • Consultanta Profesionala
  • Posibilitate plata card
  • Posibilitate retur 14 zile
  • Livrare 24-48h
  • Oferte pe cantitate

Descriere

Raticidul PRODIORAT CUB PARAFINAT se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, depozite de deşeuri, magazii, vagoane și containere.


Substanță activă: bromadiolone 0,005%


DATE TEHNICE RATICID PRODIORAT CUB PARAFINAT 

Compoziție: bromadiolone 0,005% (CAS: 28772-56-7)

Autorizație: RO/2018/0039/MRA/UK-2012-0635

Culoare: roșu


RECOMANDARI RATICID PRODIORAT CUB PARAFINAT 

Se vor purta mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare. În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea şi nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conţinutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naţionale. 


DOZE RECOMANDARE RATICID PRODIORAT CUB PARAFINAT 

Pentru șoareci de casă, folosiți 40 g momeală în stații de intoxicare sau puncte de momeală la fiecare 5 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 2 metri în cazul infestărilor puternice.

Pentru șobolani folosiți 200 g în stații de intoxicare la fiecare 10 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 5 metri în cazul infestărilor puternice. Timpul de acțiune este de 5-7 zile de la ingerare.


Acest produs trebuie plasat în stații de intoxicare sau în puncte de momeală acoperite. Produsul nu trebuie niciodată plasat la întâmplare. A nu se utiliza în zone unde există risc de otrăvire primară sau secundară a copiilor, animalelor de casă sau a altor animale non-țintă.


FRAZE DE PERICOL SI FRAZE DE PRUDENȚĂ RATICID PRODIORAT CUB PARAFINAT  

Fraze de pericol (H):

H360D – Poate dăuna fătului.

H372 – Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 

EUH208 – Conține: 1,2-benzisothiazolin-3-one. Poate provoca o reacție alergică. 


Fraze de prudență (P):

P201 – Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. 

P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. 

P264 – Spălați-vă mâinile bine după utilizare. 


P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 

P273 – Evitați dispersarea în mediu. 

P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. 


P308+P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. 

P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. 

P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.


INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR RATICID PRODIORAT CUB PARAFINAT 

În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul.


Determinaţi timpul de protrombină în mai puţin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot şi se reia tratamentul în cazul în care au loc creşteri ale valorilor în acel timp.


Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puţin probabilă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă.

Ingerare: Clătiţi bine gura cu apă. Nu provocaţi voma. Consultaţi medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritaţii ale persoanelor susceptibile.

Dezbrăcaţi imediat toate hainele contaminate. Spălaţi bine pielea cu săpun şi apă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare.

Contactul cu ochii: Poate provoca iritaţia ochilor la persoanele sensibile. Se clăteşte imediat cu multă apă şi se va consulta un medic. Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecţie adecvat în timpul oricărei acţiuni de salvare. 


MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI RATICID PRODIORAT CUB PARAFINAT 

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.


În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi să pătrundă în apele de suprafaţă. Staţiile şi punctele de momeală sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul şoarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul şobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită.


În timpul amplasării momelii folosiţi mănuşi de protecţie. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui şi curăţarea zonei. MASURI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A HRANEI ANIMALELOR RATICID PRODIORAT CUB PARAFINAT 

Pentru utilizarea în exterior, punctele de pescuit, momelile trebuie să fie acoperite şi amplasate în locuri strategice pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Staţia cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător şi să permită doar accesul animalului vizat.


Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum şi accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă şi a altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul. Se vor controla staţiile de momeală săptămânal şi se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie.


Se vor folosi mănuşi adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conţin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare. Recipientele (staţiile de intoxicare) cu momeală, trebuie să fie poziţionate în siguranţă (securizat) în vederea minimalizării riscurilor de deschidere şi ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată.


Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informaţii: ”nu mutaţi sau deschideţi”, ”conţine un rodenticid”. Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarele moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate şi îndepărtate cel puţin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală.


Luaţi în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, găuri de la priză, eliminaţi alimentele potenţiale şi băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăţi aportul de produse şi pentru a reduce probabilitatea de reinvazie. Îndepărtaţi alimentele uşor accesibile pentru rozătoare (de exemplu boabe vărsate sau deşeuri alimentare).


În afară de aceasta, nu curăţaţi zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populaţia rozătoarelor şi face ca acceptarea momelii să fie mai dificil de realizat. Unde este posibil, staţiile de momeală trebuie fixate la sol sau alte structuri.


Nu amplasaţi staţiile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei în care pot intra în contact cu apă. Puneţi staţiile de momeală departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale, precum şi de la ustensile sau suprafeţe care au contact cu acestea.


Staţiile de momeală nu vor fi plasate la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie, a animalelor de fermă şi a altor animale neţintă. Aruncaţi rozătoarele în conformitate cu cerinţele locale. Căutaţi şi eliminaţi rozătoarele nepericuloase în timpul tratamentului, cel puţin la fel de des ca şi inspecţia staţiilor de momeală.


ELIMINARE IN SIGURANTA RATICID PRODIORAT CUB PARAFINAT 

Eliminarea deşeurilor de produs şi a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, de către operatorii autorizaţi. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile). Se dispune de produs/recipient ca deşeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul şi nu se eliberează în mediu produsul biocid.


DEPOZITARE RATICID PRODIORAT CUB PARAFINAT 

Se depozitează în locuri inaccesibile păsărilor, animalelor de companie şi animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Păstraţi momeala în ambalajul original, închis şi ferit de lumina directă a soarelui.


Având în vedere efectele adverse potenţiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenţie a instrucţiunilor de pe etichetă şi respectarea lor. Din cauza modului de acţiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii.


Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeţi rozătoarele moarte cu mâna goală, purtaţi mănuşi şi utilizaţi unelte (cleşte) când le îndepărtaţi. Acest produs conţine o substanţă amară şi un colorant.

Având în vedere efectele adverse potenţiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenţie a instrucţiunilor de pe etichetă şi respectarea lor. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.


Vezi AICI toate produsele din categoria Raticide & Moluscocide

Specificatii

CARACTERISTICI GENERALE

Tip produs Raticid
Ambalaj 5kg

Video prezentare

Nu exista videoclip de prezentare

Opinii (0)

Adauga opinia ta

Adauga opinia ta

Alti clienti au cumparat

product
(1)
Biostimulator ecologic Etamin - 1 Litru
IN STOC
72 lei / buc
product
(1)
Fungicid Caption 80 WG - 150g, Captadin
IN STOC
15 lei / buc
product
(1)
Erbicid Pendisol Activus 400 SC - 1 Litru
IN STOC
80 lei / buc
product
(1)
Seminte TRIFOI ALB DRAJAT Apolo - 10 kg
IN STOC
400 lei / buc
product
product
(1)
Coada lemn lopata 1.3
IN STOC
20 lei / buc
product
(1)
Erbicid total Roundup Extra - 20 Litri
IN STOC
510 lei / buc
product
(1)
Dop cauciuc pentru damigene, volum 54 litri
IN STOC
3 lei / buc
product
(1)
Adjuvant pesticide BREAK THRU S240 - 1 Litru, Evonik
IN STOC
175 lei / buc
product

Produse similare

product
product
(1)
Homevo Agrosan B Melci - 50g, bio
IN STOC
10.5 lei / buc
product
(1)
Lipici soareci BIOSTOP 135g
IN STOC
8 lei / buc
product
(1)
Raticid ZAGOR Pasta, 200g, BIOTUR
IN STOC
7 lei / buc
product
(1)
Placa lipici pentru soareci si sobolani, 60g, Homevo
IN STOC
6 lei 5 lei / buc
product
(1)
REPELENT CARTITE, 50g, Homevo
IN STOC
7 lei / buc
product
(1)
Statie de intoxicare pentru soareci si sobolani
IN STOC
15 lei / buc
Transport asigurat

Asiguram transportul produselor pana la usa ta.

Te-ai razgandit?

Oferim un drept de retur de 14 zile de la data comenzii.

Asistenta permanenta

Oferim asistenta si sfaturi pentru achizitionarea produselor dorite.

Plata cu cardul in siguranta

Modalitate de plata cu cardul prin platforma 100% sigura.